Dotacje

       

 

Uznanie podmiotu publicznego: Laborka Walencijska Usługa Zatrudnienia i Szkolenia.
Beneficjent: Canper Ventures SL
Otrzymana kwota: 13 300 €
Cel: Promowanie nieokreślonego zatrudniania.